Ordförande

Mats Olsson
Åryds Kvarn 1
360 43 Åryd
Tel: 0470 619 06
Mobil: 0702 344 062
E-mail: merriness@telia.com

Vice ordförande

Yvonne Karlsson
Norrstrandsgatan 27 A
654 62 Karlstad
Tel:054-15 29 43
Mobil: 0706 770 663
E-mail: anotherstory@comhem.se

Kassör

Evelynn Liljegren
Drakamåla 4
362 91 Tingsryd
Tel: 0477 220 72
Mobil: 0705 544 488
E-mail: evelynn_liljegren@hotmail.com

Sekreterare

Helén Heidenberg

Vadensjövägen 99

261 91 Landskrona
Tel:0709-10 11 93
Mobil:
E-mail: helen.heidenberg@icloud.com

 

Ledamot

Lennart Johansson
Växjövägen 64
342 61 Moheda
Mobil: 0732284106
E-mail: grandsupernovas@hotmail.com

Ledamot

Alexandra Lindström

Barsebäcksvägen 375

261 93 Saxtorp

Tel: 0707-536 239

Email: malmisen@hotmail.com

Valberedning

Anna-Lena Almgren (sammankallande)
E-mail: annalena@epic.nu

Camilla Ritzman Broo
E-mail: millan30.228@gmail.com

Marianne Ingemansson
E-mail: grandsupernovas@spray.se