KALLELSE TILL

Svenska Greyhoundklubbens

Å R S M Ö T E

Datum: söndagen 19 mars 2017

Tid: efter bedömningen av greyhound

Plats: Malmö Mässhallar i samband med Sydskånska Kennelklubbens internationella utställning

 

Årsmötet hålls i samband med Malmö internationella utställning efter att

bedömningen av greyhound är klar. Dagordning enligt stadgarna.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före årsmötet.

Kom ihåg att medlemsavgiften för 2017 skall vara betald före

årsmötet till SvGK:s postgiro 437 58 17-6.

 

Valberedning:

Annalena Almgren (sammankallande), e-mail: annalena@epic.nu

Camilla Ritzman Broo, e-mail: millan30.228@gmail.com

Marianne Ingemansson, e-mail: grandsupernovas@spray.se

 

 

 

 

 

 

Hej på er alla!

Styrelsen för SvGK vill på detta sätt meddela alla medlemmar, att vi inte kommer att
anordna en officiell specialutställning under 2017.

Styrelsen tvingades, pga dålig ekonomi, att fatta beslutet att klubben måste dra sig ur
Strömsholmsutställningen 2017. De senaste två åren har SvGK gått back flera tusen
kronor/år, pga kombinationen av på tok för höga kostnader och alldeles för dåliga
anmälningssiffror.

SvGK ansökte hos SKK, om att få ställa in cert-utställningen i Strömsholm 2017.
Det godtogs, men de ”straffade” oss, genom att ta bort vår rätt att arrangera cert-
utställningar 2018 och 2019.

För att rädda klubbens ekonomi, kommer vi istället att arrangera inofficiella
utställningar, med början i maj 2017, då vi i Laröd, kommer att anordna en
inofficiell utställning för alla raser.

2018 kommer således vår jubileumsutställning att anordnas som en inofficiell
specialutställning. För 2019 finns ännu inga bestämda planer.

Mats Olsson
Ordf. SvGK