Vi återkommer med information gällande årsmötet.

 

Inbjudan till årsmöte

Datum:                       28 mars 2020

Plats:                         Malmö Mässhallar, Malmö

Tid:                            Efter att bedömningen av greyhound är klar

Motioner:                   Motioner ska vara Mats Olsson tillhanda senast 7 dagar innan årsmötet. Mats Olsson, Åryds Kvarn 1, 355 75 Åryd, e-mail: merriness@telia.com.

Information:               Årsmötet hålls i samband med Sydskånska Kennelklubbens internationella utställning i Malmö Mässhallar efter att bedömningen  av greyhound är klar. Årsmöteshandlingar enligt stadgarna. Kom ihåg att medlemsavgiften ska vara betald före årsmötet till SvGK´s bg 5345-3304 eller swish 1235420161.

 

Valberedning:

Annalena Almgren (sammankallande) e-mail: annalena@ardre.se

Camilla Ritzman Broo

Marianne Ingemansson

 

Välkomna!

Styrelsen SvGK