Annons i julnumret av Greyhoundnytt!

 

Glöm inte annonsera, manusstopp är 15 november. Maila malin[@]rashikas.nu

Priser per helsida är för medlemmar 200 SEK och 300 SEK för icke medlemmar

Priset för kommersiella annonser är 750 SEK och 1500 SEK för tre annonser.

Pengarna sätts in på Svenska Greyhoundklubbens pg 437 58 17-6.

Vänligen betala in annonsavgiften samtidigt som du skickar in ditt annonsunderlag till Malin.

OBS, BILDER MINST 300 dpi