Svenska Greyhoundklubben

inbjuder till inofficiell rasspecial för greyhound i Strömsholm i samband med att Svenska Greyhoundklubben firar 30-års jubileum lördag den 28 juli 2018

 

Domare Knut Blütecher, Kennel Showline, Norge

 

Klasser/anmälningsavgifter

Valpklass, 4-6 månader                             150 kr

Valpklass, 6-9 månader                             150 kr

Juniorklass, 9-18 månader                        250 kr

Unghundsklass, 15-24 månader               250 kr

Bruksklass                                                250 kr

Öppenklass, 15 månader-                         250 kr

Championklass                                          250 kr

Veteranklass, 8-10år                                 150 kr

Veteranklass över 10 år                            gratis

Kapplöpningsgreyhounds tävlar i egna klasser

 

Flerhundsrabatt: Billigaste anmälningsavgiften halveras fr o m tredje anmäld hund med samma ägare

 

Sista anmälnings- och betalningsdag med ovanstående pris är den 3 juli. Vid anmälan mellan

4-17 juli höjs avgiften med 100 kr. Anmälan är bindande.

Anmälan mailas till aberg.malin (at) gmail.com

Uppge hundens namn, titlar, registreringsnummer och ägare.

Anmälningsavgiften inbetalas på Svenska Greyhoundklubbens postgiro 437 58 17-6 i samband med att anmälningen görs. Ange namn på både ägare och hund som referens.

 

Har ni frågor kontakta helen.heidenberg@icloud.com eller ring +46 709 10 11 93