Svenska Greyhoundklubben inbjuder till inofficiell utställning för

ALLA RASER

Lördag 26 maj 2018

Helsingborg brukshundklubb, Laröd (adress Kennelvägen 31, Helsingborg)

Domare

Emma Prahl grupp 3 och 5

Veronika Tell grupp 1, 7, 8 och 9

Anette Stone grupp 2, 4, 6 och 10

(Reservation för ev domarändring)

Bedömningen startar kl 09.00

Klasser/anmälningsavgifter

Valpklass, 4-6 månader                            200 kr

Valpklass, 6-9 månader                            200 kr

Juniorklass, 9-18 månader                       200 kr

Unghundsklass, 15-24 månader              200 kr

Öppenklass, 15 månader-                        200 kr

Championklass                                        200 kr

Veteranklass, 8 år-                                   200 kr

 

Sista anmälnings- och betalningsdag 29 april 2018. Anmälan är bindande.

Anmälningsavgiften inbetalas på Svenska Greyhoundklubbens postgiro 437 58 17-6. Anmälan görs via mail till anmalanlarod@gmail.com

eller per post Evelynn Liljegren, Drakamåla 4, 362 91 Tingsryd. Ange hundens registreringsnummer, namn och ägarens namn

Eventuella frågor besvaras av helen.heidenberg@icloud.com tel 0709-10 11 93

Parkering 20 kr

Servering kommer att finnas

 

Är Du eller någon du känner intresserad av att ha en försäljningsmonter?

Kontakta helen.heidenberg@icloud.com

 

_____________________________________________________________________________

KALLELSE TILL

Svenska Greyhoundklubbens

Å R S M Ö T E

Datum: söndagen 31 mars 2018

Tid: efter bedömningen av greyhound

Plats: Malmö Mässhallar i samband med Sydskånska Kennelklubbens internationella utställning

Årsmötet hålls i samband med Malmö internationella utställning efter att

bedömningen av greyhound är klar. Dagordning enligt stadgarna.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före årsmötet.

Kom ihåg att medlemsavgiften för 2018 skall vara betald före

årsmötet till SvGK:s postgiro 437 58 17-6.

 

Valberedning:

Annalena Almgren (sammankallande), e-mail: annalena@epic.nu

Camilla Ritzman Broo, e-mail: millan30.228@gmail.com

Marianne Ingemansson, e-mail: grandsupernovas@spray.se


Svenska Greyhoundklubben 30 år!
2018 fyller Svenska Greyhoundklubben 30 år. Klubben planerar att ge ut en jubileumsbok och då vill vi gärna ha hjälp med material.
Vi tänkte publicera alla greyhounds som har blivit champions under åren 1988-2017. Hunden ska ha varit/vara svenskägd och/eller svenskuppfödd och blivit champion under dessa år. Skicka foto och hundens uppgifter till mailadressen nedan senast 31 mars 2018. (Fotona ska vara i 300dpi – vi kan komma att refusera foton som är i för dålig upplösning)
Det kommer också att vara möjligt att annonsera i jubileumsboken. Det kostar 250 kronor/helsida i färg. Manusstopp för annonser är 30 april 2018. Jubileumsboken kommer att göras i A4-format och planeras vara klar i slutet av juli 2018.

Redaktionen för Jubileumsboken består av Yvonne Karlsson och Malin Åberg, observera att vi har en speciell mailadress för jubileumsbokens ärenden.

svgk30@gmail.com