Svenska Greyhoundklubben

Kallar till Årsmöte
Söndagen den19/3 kl 15
via Zoom

Anmälan till mötet ska ske senast 7 dagar före detsamma,

alltså senast 12/3.

Motioner ska enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda,

skriftligen och undertecknade,
senast 21 dagar innan mötet.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften före mötet, avgifterna är:
Medlemskap 250 kr / familjemedlemskap 50 kr betalas in på:

Swedbank Bankgiro:5345-3304
Swishnummer 1235420161

Har ni några förslag / vill ställa upp för klubben / nominera någon till
de poster som ska väljas på årsmötet 2023 maila till
sammankallande i valberedningen, gärna i god tid.

Posterna som ska väljas är:
1 ordförande 1 år, nu Annki

2 ledamöter 2 år, nu Alexandra & Maarit, kvar 1 år Kerstin & Anna-Parisa
2 revisorer 1 år, nu Johan & Gea. 2 revisorssuppleanter 1 år, nu Inger J & Lotta
Valberedning 1 samk nu Åsa 1 ledamot nu Mats, kvar Jörgen
Nomineringar och anmälan till mötet till:

bergvaggen@gmail.com