Svenska Greyhoundklubben inbjuder till inofficiell utställning för

ALLA RASER

Lördag 25 maj 2019

Helsingborg brukshundklubb, Laröd (adress Kennelvägen 31, Helsingborg)

 

För greyhound är detta ”Lilla rasspecialen”

Domare

Roberto Posa                                             grupp 5 och 10

Linda Friberg Andersson                             grupp 1, 3, 6 och 8

Anna Friberg                                              grupp 2, 4, 7 och 9

 

(Reservation för eventuell domarändring)

Klasser/anmälningsavgifter

Valpklass, 4-6 månader                           230 kr

Valpklass, 6-9 månader                           230 kr

Juniorklass, 9-18 månader                      230 kr

Unghundsklass, 15-24 månader              230 kr

Öppenklass, 15 månader-                        230 kr

Championklass                                        230 kr

Veteranklass, 8 år-                                   230 kr

 

OBS, GRUPPFINALERNA GÅR I RESPEKTIVE RING DIREKT EFTER BEDÖMNINGEN

 

Sista anmälnings- och betalningsdag  4 maj 2019. Anmälan är bindande.

Anmälningsavgiften inbetalas på Svenska Greyhoundklubbens postgiro 437 58 17-6. Anmälan görs via mail till anmalanlarod@gmail.com

eller per post till Evelynn Liljegren, Drakamåla 4, 362 91 Tingsryd.

Ange hundens registreringsnummer, namn och ägarens namn

Eventuella frågor besvaras av helen.heidenberg@icloud.com tel 0709-10 11 93

FRI PARKERING

Servering kommer att finnas

 

Varmt välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan till årsmöte

Datum:                       31 mars 2019

Plats:                         Malmö Mässhallar, Malmö

Tid:                            Efter att bedömningen av greyhound är klar

Motioner:                   Motioner ska vara Mats Olsson tillhanda senast 7 dagar innan årsmötet. Mats Olsson, Åryds Kvarn 1, 355 75                                           Åryd, e-mail: merriness@telia.com.

Information:               Årsmötet hålls i samband med Sydskånska Kennelklubbens internationella utställning i Malmö    Mässhallar                                          efter att bedömningen av greyhound är klar. Årsmöteshandlingar enligt stadgarna. Kom ihåg att medlemsavgiften ska vara betald före årsmötet till SvGK´s pg 437 58 17-6.

Valberedning:           Annalena Almgren (sammankallande) e-mail: annalena@epic.nu

Camilla Ritzman Broo

Marianne Ingemansson

 

Välkomna!

Styrelsen SvGK