Regler för valpförmedling

 

  • Hela hundens registrerade namn måste anges
  • Tiken måste vara parad
  • Föräldrardjuren måste ha känd GHN-status. Två bärare får ej paras enligt svensk lagstiftning.
  • En annons ligger kvar två månader efter införandet, om den inte har uppdaterats efter två månader så tas annonsen bort.
  • Om annonsen uppdateras så förlängs annonstiden med två månader.
  • Medlemsavgift för innevarande år måste vara betald

Skicka uppgifter om kullen, ca 2 bilder och kontaktinformation till merriness@telia.com

Du som letar valp kan också ringa vår valphänvisare: Maarit Viitala 073-0969727 eller maila maarit.viitala@hotmail.com

OBS! Uppfödare som har valpar och önskar valpförmedling via Maarit måste själv meddela detta.