Problematiken med det stora antalet hundar avlade för kapplöpning, gör att det är mycket svårt att få fram någon försäkringsstatistik eller tillförlitlig data som kan belysa eventuella problem. Det är en utbredd uppfattning att rasen är relativt frisk.

Försök med enkäter har misslyckats så det finns i dag ingen klar bild av vad uppfödarna skall fokusera på i hälsoarbetet.

Att intensifiera försöken att dela raserna i försäkringsbolagens statistik prioriteras framöver. Huvudskälet till det är att det skall gå att utläsa ur försäkringsbolagens statistik vilka sjukdomar som huvudsakligen drabbar vår variant av Greyhounds. Det skall också genomföras ett arbete med veterinärernas organisationer för att se om det finns någon kunskap att ta del av därifrån.

Greyhounds återfinns i en försäkringsklass som inte återspeglar ägarnas uppfattning om rasens hälsotillstånd. Detta kan förklaras med den höga skaderisk som hundar av kapplöpningstyp utsätts för vid banracing.

 

Greyhound Heriditary Neuropathy, har förekommit i några enstaka fall i Sverige, dock har det visa sig att en stor andel av våra hundar är bärare av denna ärftliga sjukdom. Sedan ett år tillbaka finns ett blodtest för att se vilka hundar som bär på anlaget och därmed inte skall paras med varandra.

 

Statisitiken visar att 25-30% av de testade hundarna bär anlaget för GHN.

 

Rekommendationer Greyhound Heriditary Neuropaty

Bifölls på SvGKs årsmöte 20:e Mars 2010.

Gäller från och med 11:e April 2011 efter beslut i SvGKs styrelse.

_______________________________

 

1. Föräldradjuren skall vara DNA-testade, eller vara hereditärt fria (att en hund med hjälp av sina DNA-testade och friförklarade anfäder själv kan anses vara fri från det aktuella anlaget) Minst ett av föräldradjuren skall vara fri från det anlag som bär GHN. Uppfödaren skall kunna redovisa erforderliga testresultat till SvGKs styrelse om status inte är känd. 

Vid användning av frusen sperma från hund ej längre i livet, import av sperma eller parning med hund från land som inte kan genomföra test, räcker det att tiken är fri, skälen skall då kommuniceras till SvGK.

 

Uppfödare som inte följer denna rekommendation kommer inte berättigas valpförmedling, eller möjlighet att annonsera kommande valpkull i klubbens tidning eller på dess hemsida.

 

2. Resultat av genomförda tester sänds till SvGK för att redovisas i ett offentligt register.

 

SvGK skall för att underlätta informationen om vilka som är och inte är bärare arbeta för ett ett register upprättas, i första hand genom registrering hos SKK. Men även i andra internationella register som kan förekomma. 

 

RASSPECIFIK AVELSTRATEGI FÖR GREYHOUND

RAS-greyhound från 2016

RAS-greyhound från 2007