Poängräkning för Årets greyhound

BIR: 10p + 1p för samtliga slagna hundar upp till 25 st +
1p per helt 5-tal hundar därutöver

BIM: 7p + 1p för alla slagna hundar av samma kön upp till 25 st +
1p per helt 5-tal hundar därutöver

BH-/BT-2: 4p + 1p för alla slagna hundar av samma kön upp till 24 st +
1p per helt 5-tal hundar därutöver
BH-/BT-3: 3p + 1p för alla slagna hundar av samma kön upp till 23 st +
1p per helt 5-tal hundar därutöver
BH-/BT-4: 2p + 1p för alla slagna hundar av samma kön upp till 22 st +
1p per helt 5-tal hundar därutöver
BH-/BT-5: 1p + 1p för alla slagna hundar av samma kön upp till 21 st +
1p per helt 5-tal hundar därutöver

BIG-1 5p BIS-1 10p
BIG-2 4p BIS-2 8p
BIG-3 3p BIS-3 6p
BIG-4 2p BIS-4 4p
BIG-5 1p BIS-5 2p

(BIS på SvVK=BIG)

För listan räknas de fem bästa resultaten för varje hund och för uppfödarna gäller de fem bästa hundarnas slutresultat (minst tre hundar). För avelshundar/-tikar gäller de fem bästa resultaten, med minst tre avkommor. Utställningar som räknas är SKK:s och SvVK:s officiella, samt SvGK:s specialer.