Lure coursing har funnits i Sverige sedan sent 70-tal. Det är en tävlingsform som körs på ett öppet fält, där hunden får jaga en ”hare” (trasa/plastpåse) som är fastsatt i en lina, dragen över ett antal trissor som gör att ”haren” byter riktning likt en hare i flykt.

Hunden bedöms efter fem kriterier; entusiasm, fart, följsamhet, rörlighet och uthållighet. Den tilldelas 0-20 poäng per kriterium. För att hunden ska få springa lopp två måste den ha tilldelats minst 50 poäng i lopp ett. Snittet av båda loppen blir slutpoängen.

Lure coursing är officiellt och championat delas ut.