Datum Plats Sektion Domare Typ
7-8/4 Sjöbo Södra Ingrid Ydreborg (SE), Robert Dirksen (SE) Nat
21-22/4 Falköping Västra Lars-Göran Larsson (SE), Bo Forssberg (SE)
Nat läs ONLINE 24/2-23/3
27-28/4 Trøgstad Norge Frank Schmidt (DE), Heike Schwarz (DE) Int länk 9/3-9/4
12-13/5 Söderhamn Norra Susanne Leifors (SE), Yvette Charlesdotter (SE) Nat läs ONLINE 26/3-23/4
19-20/5 Norberg Bråviken/Svealand Ingela Hägg (SE), Thomas Klokkerhaug (NO) Nat läs ONLINE 23/3-20/4
16/6 Østlandet Norge Steinar Mathisen  (NO), Thomas Klokkerhaug (NO) Nat länk 25/4-25/5
22-23/6 Krånge Norra Geir Kristiansen (NO), Bo Forssberg (SE) Nat läs ONLINE 27/4-28/5
15/7 Nørresundby Danmark Thomas Klokkerhaug (NO) Nat ladda ner 4/6 – max antal
30-31/7 Tammsvik Bråviken Marie Jarl (SE), Yvette Charlesdotter (SE) Nat läs ONLINE 31/5-26/6
12/8 Bjurholm Norra Djordje Tesic (HU), Jonny Hedberg (SE) Nat läs ONLINE 25/6-23/7
8-9/9 Trøgstad Norge Katrin Raie  (EE), Iren Naritz (EE) Int länk 20/7-20/8
15-16/9 Västra Lars Johansen (DK), Dagmar Kohl (DE), Peter Rönn (FI), Sofia Lindh (SE) Int läs ONLINE 20/7-17/8
23/9 Sjælland Danmark Miklos Levente (HU), Steinar Mathisen (NO) Nat ladda ner 13/8 – max antal
6-7/10 Södra Nat ej inkommit