logo_gul_web § Svenska Greyhoundklubben har till ändamål att inom landet främja en sund avel av Greyhounds genom att ge råd och anvisningar i avelsfrågor, sprida kännedom om rasen via publikationer, föredrag, kurser och andra aktiviteter, samt att anordna utställningar och tävlingar i olika former §(utdrag ur stadgar för SvGK)
Greyhounds delas upp i två olika typer. Kapplöpningsgreyhounds och standardgreyhounds. Det är en och samma ras men man skiljer typerna åt eftersom kapplöpningsgreyhounds är avlade för kapplöpning och standardgreyhounds för utställning.Detta gör man för att skilja typerna åt. Givetvis är inte standardgreyhounden någon lat diva som bara vill sola sig i glansen av rosetter och pokaler och som bara trivs lätt travande i utställningsringen.Våra Greyhounds är jakthundar utvecklade genom årtusenden till hetsjakt på lite av varje, huvudsakligen hare och hjort. Kapplöpning må vara en intressant sport på sitt sätt, men de Greyhounds Du kommer att hitta på dessa sidor är av en större, kraftigare typ än de Du hittar på kapplöpningsbanorna.Våra Greyhounds kommer oftast ganska långt efter de sprinters som finns där, även om det finns exempel på  standardgreyhounds som hävdat sig ganska bra på bana. De är mer anpassade för tex coursing vilket är jakt på hare (artificiell i Sverige) över öppet fält. Men givetvis är det först och främst som sällskap vi har våra Greyhounds och som det är de verkligen väl anpassade. Läs mer om det och mycket annat.Trevlig läsning!