Här publiceras resultat från officiella utställningar i Sverige.

Har du resultat och bilder är du välkommen att skicka dessa till klubben via mail. Glöm inte att ange fotograf.

Klubben reserverar sig för eventuella fel.