Bli medlem i Svenska Greyhoundklubben…
Som medlem får Du två gånger om året vårt medlemsblad med en massa matnyttigt för greyhoundägaren.Dessutom kan Du (och kanske främst din hund) medverka vid specialutställningar och aktiviteter som anordnas.

Medlemmar får valphänvisning på hemsidan, skicka ett mail med uppgifter om kullen till svgk@greyhound.nu

Medlemskap kostar 250 SEK för medlemmar i Sverige
300 SEK för medlemmar i övriga Europa
350 SEK för medlemmar utanför Europa
Familjemedlemskap kostar 50 SEK

Insätts på bg 5345-3304 eller Swish 1235420161
Svenska Greyhoundklubben.

Medlemskapet gäller per kalenderår d.v.s 1jan – 31dec.
Vi har inte möjlighet att ha rullande medlemskap men om du anmäler dig i slutet på året så får du de tidningar som kommit ut under året.

Maila namn, adress, mailadress och telefonnummer till annamoe@live.se  Har du andra frågor kan du maila Åsa Wall på bergvaggen@gmail.com eller någon annan i styrelsen.

Bankuppgifter: Swedbank
Bankgiro: 5345-3304Swishnummer: 1235420161

IBAN SE 2580000816956944547576

BIC SWEDESS