Som medlem får du 2 gånger om året klubbens tidning som heter Greyhoundnytt. Här finns såväl allmänna artiklar och information som rör hundägande men även mer rasspecifika artiklar och information publiceras.

ANNONSPRISER

Medlemmar: 200 kr

Icke medlemmar: 300 kr

Championannons: 70kr

(annonsen sätts ihop av redaktionen)

OBS! Gratis SE UCH-, SE LCCH- och SE VCH-annons för medlemmar.

Icke-medlemmar:

Priset för kommersiella annonser i tidningen är 750 kr för en annons, 1500kr för tre annonser. Klubben förbehåller sig rätten att neka annonser.

Var vänlig betala in annonsavgiften samtidigt som du sänder in ditt annonsunderlag till oss. Annonser inbetalas på klubbens postgiro 437 58 17-6. Sänd din färdiga annons via e-mail eller post. Om du vill ha ditt annonsmaterial i retur var vänlig skicka med adresserat och frankerat kuvert. Annonser som sänds in via mail får alltid en bekräftelse i retur. Tänk på att bilder skall vara minst 300 dpi i 100%

Annonsörer och artikelförfattare ansvarar själv för riktighet i det insända materialet. Redaktionen tar tacksamt emot material och foton från alla medlemmar. Allt för att göra tidningen så intressant och läsvärd som möjligt.

 

I REDAKTIONEN

Yvonne Karlsson, Skiftesgatan 1, 654 65 Karlstad, tel 054-15 29 43, e-mail: yvonne@anotherstory.nu

Malin Åberg, Stenrösevägen 6, 294 77 Sölvesborg, e-mail: malin@rashikas.nu